Ātra reakcija un lēmumu pieņemšana, plašas zināšanas un prasmīgs tehnoloģiju pielietojums - to Jūs iegūsiet, izmantojot mūsu IT ārpakalpojumus.

IT ārpakalpojumi

Ikviens uzņēmējs, kurš plāno paplašināt uzņēmuma darbību un domā par perspektīvu, izvēlas ekonomiski izdevīgāko attīstības ceļu. Tādēļ nereti uzņēmumi izvēlas tos procesus, kas nav saistīti ar uzņēmuma pamatdarbību, uzticēt ārējam pakalpojumu sniedzējam, jo tas ir drošāk, lētāk un kvalitatīvāk.

IT ārpakalpojumi ir komplekss IT pakalpojumu kopums, kā rezultātā Jūs iegūstat bez sarežģījumiem funkcionējošu IT infrastruktūru, par kuru Jums nav jāsatraucas, jo tā tieši kalpo Jūsu biznesa vajadzībām. Mēs varam būt labs palīgs Jūsu IT nodaļai, kas risina aktuālās problēmas. Ar mūsu stratēģisko domāšanu panāksim, ka IT kalpos Jūsu biznesa attīstībai un inovācijām.

Tādas IT kompānijas kā mēs, kas piedāvā ārpakalpojumus, var piedāvāt zināšanas un prasmes, lai, darbojoties ar dažādām infrastruktūrām, dažādu jauninājumu un specifisku risinājumu ieviešanu, attīstītu stratēģisku situācijas redzējumu.

Kāpēc tas ir izdevīgi?

Uzņēmuma vadītājs iegūst:

 • Partneri ar pieredzi
 • Kvalitatīvus risinājumus
 • Noderīgus padomus un konsultācijas
 • Pārliecību par uzticamu IT struktūru

Darbinieki iegūst:

 • Vienkāršotu iespēju ziņot par problēmām
 • Saprotamu uzskaites sistēmu
 • Pastāvīgu pieeju tūlītējas palīdzības saņemšanai

Finanšu direktors iegūst:

 • Samazinās izmaksas (algas, nodokļi)
 • Mainās izmaksu struktūra
 • Samazinās uzkrājumi neparedzētiem gadījumiem

Mēs piedāvājam uzturēt Jūsu uzņēmuma IT infrastruktūru, nodrošināt infrastruktūras atbilstību drošības standartiem un rūpēties par to, lai visas problēmas tiek atrisinātas ātri un kvalitatīvi.

Mēs veicam:

 • Serveru uzturēšanu
 • IT resursu vadību
 • Attālinātu datorsistēmu uzraudzību
 • Lietotāju palīdzības dienesta
 • Datorsistēmu darbības traucējumu novēršanu
 • Operētājsistēmu darbības uzraudzīšanu un traucējumu novēršanu
 • Programmatūras resursu vadību
 • Subkontraktoru vadību
 • Biznesa nepārtrauktības plāna un biznesa atjaunošanas plāna izstrādi un nodrošināšanu

Zīmīgi, ka ārpakalpojumu sniedzēju piedāvātā pakalpojumu cena nereti ir zemāka nekā uzņēmuma izdevumi savas IT struktūras izveidei vai uzturēšanai, bet pakalpojuma kvalitāte – augstāka. Ārpakalpojumu sniedzēja resursi ir elastīgi un pieejami, lai atbalstītu un uzraudzītu Jūsu biznesa funkcijas un plānotu to attīstību.

IT ārpakalpojumi Jums ir izdevīgi, jo:

 • mūsu speciālisti, vienlaicīgi strādājot ar vairākiem klientiem, ir zinoši par jaunākajām tehnoloģijām un to attīstību;
 • esam kompetenti un prasmīgi dažādu tehnoloģiju ieviešanā un pielāgošanā;
 • izvēlēsimies, kā Jums izdevīgāk maksāt par pakalpojumu: atkarībā no paveiktā vai konstantu maksu, ja speciālistu pakalpojumi vajadzīgi biežāk un vairāk;
 • Jums atmaksāsies speciālista vienreizēja izsaukšana, ja Jūsu uzņēmuma IT sistēma būs optimāla un sakārtota.

Šo pakalpojumu jau izvēlējušies:

Capgemini
Ondulat
Novo Nordisk
Indutek
 
 

Iesakām aplūkot arī: