Piedāvājam risinājumu, ar kura palīdzību ātri atklāt uzņēmuma procesu faktisko norisi un galvenās kļūdas, izmantojot datus no dažādām informācijas sistēmām.

Biznesa procesu analīze

 

Kāpēc nepieciešams analizēt, kā norisinās procesi?

Lai uzlabotu procesu norisi un funkciju veikšanas efektivitāti, vispirms ir nepieciešams noskaidrot, kāda ir esošā situācija. Saprotot, kā procesi tiek veikti šobrīd, ir iespējams noskaidrot:

  • Kāpēc kavējas procesa izpilde un kas tieši ir pie tā vainīgs?
  • Kad notiek aizkavēšanās resursu nepietiekamības dēļ?
  • Kurā solī nepieciešams veikt koriģējumus, lai efektivitāte būtu lielāka?

Tomēr bieži vien šāda faktiskās situācijas noskaidrošana ir visai dārga un laikietilpīga, turklāt ne vienmēr var paļauties, ka darbinieki atklās patieso situāciju.

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo pakalpojumu, lūdzu sazinieties ar mūsu speciālistu
Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājuma nodaļas vadītāja
+371 67549756

Kas ietilpst mūsu piedāvātajā automatizētajā procesu analīzē?

Mēs piedāvājam veikt automātisku, uz organizācijas informācijas sistēmās esošajiem datiem balstītu procesu analīzi ar tam paredzētu rīku palīdzību. Izmantojot no informācijas sistēmām ievāktus datus par darbinieku, iekārtu vai klientu veiktām aktivitātēm, īsā laikā iespējams iegūt:

Procesu atspoguļojums

Procesu analīze: Procesu atspoguļojumsPrecīzu atspoguļojumu tam, kādi procesa soļi tiek veikti un kādā secībā

Aktivitātes laikā

Procesu analīze: Aktivitātes laikāAprēķinātu katras aktivitātes vidējo ilgumu un laiku starp aktivitātēm

Procesa soļu izmaksas

Procesu analīze: Procesa soļu izmaksasIzmaksu aprēķinu katram procesa solim, balstoties uz rezultātiem par resursu noslogojumu

Procesa variācijas

Procesu analīze: Procesa variācijasVisas veiktās procesa variācijas un to cēloņus

Resursu noslodze

Procesu analīze: Resursu noslodzeDatus par noslogotākajiem laikiem un to ietekmi uz procesu efektivitāti

Cēloņu-seku analīze

Procesu analīze: Cēloņu-seku analīzeNotikumu analīzi soli pa solim, noskaidrojot veikto aktivitāšu cēloņus un sekas

Efektivitāte periodā

Procesu analīze: Efektivitāte periodāAtsevišķo resursu noslogojumu noteiktā periodā, pa gadiem, mēnešiem, dienām vai pa stundām

Datu grupēšana, filtrēšana

Procesu analīze: Datu grupēšana, filtrēšanaPapildus – visus iepriekšējos datu atspoguļojumus pa atlasītiem datiem pēc nepieciešamības, piemēram, pa atsevišķām struktūrvienībām, atsevišķiem klientiem, dažādām darba maiņām, atšķirīgiem pakalpojumiem u.c. - līdz pat individuāliem gadījumiem

Iesakām aplūkot arī: