Jau sākotnēji, veicot pārdomātu un uz biznesa stratēģiju orientētu IT infrastruktūras izveidi, Jūs nodrošiniet sava biznesa efektīvu un optimālu attīstību. Tādā veidā IT veic biznesa atbalsta funkciju.

IT infrastruktūras attīstības projekti

Jebkuram uzņēmumam, uzsākot darbību, ir grūti prognozēt attīstības tempus, tālāk attīstība notiek pēc loģiska scenārija – soli pa solim kaut kas tiek piepirkts klāt, uzstādīts, instalēts. Šis scenārijs tiek pieņemts kā vienīgais pareizais, tomēr, augot uzņēmumam, palielinās arī IT saimniecība, krājas tehnoloģijas, kuru iespējas un izlietojumu nepārzinām, programmatūra, kuru sen vairs nelietojam. Līdz pienāk brīdis, kad saprotam – infrastruktūra kļuvusi tik sarežģīta, sadrumstalota un grūti uzturama. Tādos brīžos viss jāsāk no jauna.

Pilnu atdevi no IT var sagaidīt tikai tad, kad tās izveidošana un attīstība ir plānota. Pirms jebkurām izmaiņām Jūsu IT infrastruktūrā nepieciešama padziļināta analīze katrai funkcijai, kuru plānots ieviest. Vai tā darbosies korekti un bez dīkstāvēm? Vai esošās un jaunās funkcijas netraucēs viena otras darbību? Kā var panākt plānoto, nepieciešamo rezultātu ar mazākiem izdevumiem?

Vienīgi iepriekšēja situācijas analīze un pārdomāts ieviešanas plāns dos pārliecību un atbildes par šiem un vairākiem citiem jautājumiem.

Pārdomāta IT infrastruktūras attīstība izslēdz tehnikas un programmatūras daudzveidību un liekus ar to saistītos izdevumus Jūsu IT infrastruktūras uzturēšanā un apkalpošanā.

Šo pakalpojumu jau izvēlējušies:

SLO
Scandicast
New Rosme
Būvniecības ABC
Capgemini
Schwenk

Iesakām aplūkot arī: