IT resursu centralizēta vadība nodrošinās atbalsta dienestu spēju operatīvi reaģēt radušos problēmu gadījumā.

IT resursu vadība

IT resursu vadība ietver sevī ne tikai IT infrastruktūras uzraudzību un kontroli, bet arī vispārējas IT attīstības stratēģijas izstrādi, kas atbilst plānotajai biznesa attīstībai, Jūsu uzņēmumā IT jomā strādājošo darbinieku vadību un dažādu Jūsu līgumsaistību pārvaldību, kas saistīti ar IT un infrastruktūras uzturēšanu.

Rezultātā Jūs iegūsiet ne tikai ar infrastruktūras uzraudzību un uzturēšanu saistīto procesu sakārtotu norisi, bet arī Jūs un Jūsu darbinieki, piesakot jebkuru problēmu, varēsiet būt pārliecināti, ka tā tiks nodota pareizajam atbalsta dienestam un maksimāli ātri atrisināta.

Šo pakalpojumu jau izvēlējušies:

New Rosme
RIX Logistics
Capgemini
 
 
 

Iesakām aplūkot arī: