Palīdzēsim Jūsu uzņēmumā izveidot IT infrastruktūru - no pašiem pamatiem vai uzlabojot to, kuru lietojat pašlaik. Veiksim pārbaudi un izdarīsim nepieciešamās izmaiņas.

IT sistēmu izveide un optimizācija

IT infrastruktūras izveide

Ja uzsākat biznesa darbību vai attīstāt esošo uzņēmumu, Jums ir nepieciešama optimāla, elastīga un biznesa procesus atbalstoša IT infrastruktūra.

Mēs izstrādāsim Jums piemērotākos IT infrastruktūras risinājumus un tos arī operatīvi ieviesīsim, ņemot vērā:

  • Jūsu biznesa stratēģiju un vajadzības,
  • Pieejamos finanšu resursus IT infrastruktūras izstrādei,
  • Savietojamību ar esošiem infrastruktūras risinājumiem un resursiem, ja tādi ir.

IT infrastruktūras optimizācija

Ja Jūs saskaraties ar to, ka esošā IT infrastruktūra netiek izmantota lietderīgi, tā nav atjaunota atbilstoši biznesa vajadzībām vai pat apgrūtina ikdienas darbu Jūsu darbiniekiem, tad pēc situācijas analīzes piedāvāsim Jums piemērotākos IT infrastruktūras optimizācijas risinājumus.

IT infrastruktūras sakārtošana Jums dos iespēju:

  • samazināt tehnisko resursu uzturēšanas un licenzēšanas izmaksas,
  • paaugstināt standartservisu kvalitāti,
  • uzlabot datu drošību,
  • atvieglot IT resursu pārvaldību,
  • efektīvāk izmantot esošos tehniskos resursus.

Šo pakalpojumu jau izvēlējušies:

SLO
Būvniecības ABC
New Rosme
Intrac
 
 

Iesakām aplūkot arī: