IT infrastruktūras pārbaude ir komplekss IT sistēmu novērtējums atbilstoši esošajām biznesa funkcijām. Rezultātā iegūsiet pilnu izpratni par visu IT sistēmu darbību savā uzņēmumā.

IT sistēmu pārbaude

Pārbaudes laikā tiek apkopota informācija par resursu atbilstību biznesa prasībām un mērķiem, normatīvajiem aktiem un likumdošanai.

Pārbaudes rezultātā Jūs iegūsiet pārskatu par riskiem, kādi var rasties, un ieteikumus, kā tos novērst. Tas palīdzēs Jums saprast kā optimizēt esošos ieguldījumus un paveikt vairāk ar Jūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem, kā nodrošināt paplašināšanos un stabilu attīstību samērīgi ar uzņēmuma augošajām vajadzībām.

Pilnas IT infrastruktūras pārbaudes ietvaros veiksim IT resursu, drošības un programmatūru pārbaudi. Varam veikt arī daļēju pārbaudi, ņemot vērā Jūsu uzņēmuma prioritātes.

1. IT resursu pārbaude

IT resursu pārbaudes laikā novērtēsim Jūsu IT infrastruktūras resursus: darbstacijas, serverus, komutējošās iekārtas, perifērijas u.c.

Rezultātā Jūs iegūsiet:

  • Pārskatu par Jūsu IT infrastruktūrā esošajiem resursiem, to darbspēju un iespējamo apdraudējumu esamību;
  • Piedāvājumu tam, kā iespējams novērst konstatētos apdraudējumus.

2. IT drošības pārbaude

IT drošības pārbaudes laikā apzināsim sistēmas ievainojamības un iespējas, kā no tām izvairīties.

Rezultātā Jūs iegūsiet:

  • IT drošības risku pārvaldības plānu, kas ir pamatots ar sistēmas drošības risku analīzi;
  • Piedāvājumu pasākumu plānam konstatēto risku mazināšanai un novēršanai.

3. IT programmatūras pārbaude

IT programmatūras pārbaudes laikā novērtēsim izmantotās programmatūras uz visiem Jūsu IT infrastruktūrā esošajiem resursiem. Izanalizēsim programmatūras dokumentāciju, licenzēšanas politiku un versiju atbilstību gan resursam, kas izmanto attiecīgo programmatūru, gan arī to atbilstību Jūsu biznesa vajadzībām.

Rezultātā Jūs iegūsiet:

  • Pārskatu par programmatūras atbilstību licenzēšanas politikai un versiju aktualitāti un savietojamību ar IT resursiem;
  • Analīzi par programmatūras atbilstību Jūsu biznesa vajadzībām un izvērtējumu par iespējamo programmatūras optimizāciju;
  • Piedāvājumu konstatēto biznesa risku novēršanai un finansējuma optimizēšanai programmatūras nodrošinājumam.

Kad IT pārbaude ir veikta:

Balstoties uz IT infrastruktūras pārbaudes rezultātiem, mēs vienmēr piedāvāsim Jums savu risinājumu un pakalpojumu klāstu, kas novērstu jebkuras pārbaudes laikā konstatētās nepilnības. Jūsu ziņā atstājam iespēju izvēlēties mūsu piedāvājuma realizācijas apjоmu.

Šo pakalpojumu jau izvēlējušies:

Rīgas Dzemdību nams
DPD
SLO
Būvniecības ABC
Scandicast
Indutek

Iesakām aplūkot arī: