Uztraucies par savu biznesa drošību? Veic pārbaudi un iegūsti precīzu situācijas analīzi mazāk kā stundas laikā.

Pārbaudi biznesa drošību 56 minūšu laikā

Kas ir biznesa drošība un kāpēc par to jārūpējas?

Biznesa drošība ir komplicēts jēdziens, kas ietver dažādas pozīcijas – datu drošību, fizisko drošību, IT sistēmu darbību, aizsardzību no ārējiem draudiem, un šie ir tikai atsevišķi piemēri no tā, kas būtu jāņem vērā. Uzņēmuma Eddi misija ir palīdzēt uzņēmējiem apzināties iespējamos riskus, tādējādi radot daudz drošāku un pamatīgāku biznesa vidi Latvijā.

Biznesa drošība ir svarīga katram uzņēmējam, jo tiešā veidā ietekmē uzņēmuma spēju darboties ilgtermiņā jeb biznesa nepārtrauktību– drošības sajūta par nākotni ļauj veiksmīgi darboties jau šobrīd. Ņemot vērā iespējamos apdraudējumus, nedrošos apstākļos uzņēmuma darbība rit paaugstināta stresa vidē, tāpēc neaizsargātā uzņēmumā biznesa procesi ir palēnināti, sadārdzināti un sadrumstaloti.

Pētījums "Datu drošība Latvijas uzņēmumos"

2011.gada nogalē Eddi veica pētījumu par datu drošību, kura mērķis bija noskaidrot, kā uzņēmēji un vadītāji vērtē biznesa datu drošību savā uzņēmumā un cik lielu nozīmi kopumā piešķir dažādiem drošības jautājumiem.

Pētījuma rezultāti liecina, ka lielākā daļa uzņēmumu ir saskārušies ar dažāda veida apdraudējumiem ne tikai attiecībā uz datu drošību, bet gan uz visu uzņēmuma darbību kopumā. Turklāt 9 no 10 apdraudējumiem ir nesuši finansiālus zaudējumus uzņēmumam.

Neskatoties uz to, ka pētījuma rezultāti esošo situāciju Latvijas uzņēmumos neiezīmē pārāk optimistisku, mēs spējam Jums palīdzēt atklāt būtiskākos ievainojamības posmus un nodrošināties pret biznesam būtiskākajiem riskiem. Atcerieties - ir jāpievērš uzmanība visām problēmām, tomēr nedrīkst aizmirst, ka liela daļa no tām ir risināma ar vienkāršiem paņēmieniem, kas neprasa ievērojamus materiālus vai laika resursus.

Ko darīt?

Apziņa, ka biznesam nozīmīgi dati ir drošībā, sniedz iespēju produktīvāk strādāt ikdienā, kā arī pārliecību par uzņēmuma spēju darboties ilgtermiņā. Tāpēc eksperts iesaka rūpēties par datu drošību un iespējām tos pasargāt. Lai gan šie ir tikai daži piemēri no neskaitāmām iespējām nodrošināt veiksmīgu situāciju uzņēmumā, pirmie soļi datu drošības saglabāšanā ir:

 • Apzināties IT drošības ievērojamo ietekmi uz uzņēmējdarbību;
 • Regulāri pārbaudīt IT drošību;
 • Uzraudzīt un uzturēt kārtībā savu IT, tai skaitā, datu rezerves kopēšana, atjaunošana, regulāras pārbaudes;
 • IT budžetā atvēlēt līdzekļus drošības uzturēšanai nepieciešamajā līmenī;
 • Izglītot, uzraudzīt un pārbaudīt IT lietotājus.

Kā mēs varam palīdzēt?

Lai arī Jūs varētu novērtēt, kāda ir esošā situācija Jūsu uzņēmumā, mēs piedāvājam stundas laikā veikt sākotnējo uzņēmuma drošības novērtējumu, kura rezultātā Jūs iegūsiet pārskatu par:

 • Infrastruktūras ievainojamību un aizsardzības procedūru darbības efektivitāti,
 • Programmatūru un datubāzu versiju atbilstību un darbības drošību,
 • Ar biznesa drošību uzturēšanu saistīto procesu esamību un efektivitāti,
 • Darbinieku apmācības līmeni un gatavību ārkārtas gadījumiem,
 • Kopējo biznesa risku vadības efektivitāti.

Ja vēlaties iegūt padziļinātāku izpratni par uzņēmuma drošību, kā arī atklāt problēmu un galveno biznesa risku cēloņu un seku sakarības, piedāvājam veikt plašāku un detalizētāku uzņēmuma drošības novērtējumu, kas sevī ietver:

 • Biznesa procesu analīzi,
 • IT infrastruktūras pieskaņošanu biznesa procesiem,
 • Tīklu iekārtu, programmatūras, datu pārbaudi,
 • Risku novērtējumu.

Iesakām aplūkot arī: