Mūsu darbinieku lojalitāte un kompetence ir Eddi lielākā vērtība, tāpēc mums rūp, lai ikviens komandā justos novērtēts, lai viņam būtu draudzīgi un atsaucīgi kolēģi un iespējas pilnveidoties. Tā rezultātā apmierināti darbinieki sasniedz teicamus darba rezultātus.

Līga Kreicberga-Avotiņa

Galvenās kompetences: biznesa pārvaldības risinājumi un informācijas vadība.

Izglītība: sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē un maģistra grāds informācijas komunikācijas zinātnēs. Pašlaik Līga studē MBA studiju programmā Rīgas Biznesa Skolā. 

  

Līga ir EDDI biznesa risinājumu nodaļas sirds un dvēsele. Ar pilnām kabatām noderīgu ideju darba ikdienas un efektivitātes uzlabošanai, Līga allaž ir gatava dalīties ar savu pieredzi, sniegt padomu vai kādam izpalīdzēt.  Viņai prieku sagādā un pie tam arī lieliski padodas jebkādas informācijas apstrāde un sistematizēšana. Gari biznesa procesu apraksti viņas rokās top par skaidrām un vizuāli pārskatāmām procesu kartēm, kas, paralēli dažādiem grafikiem, matricām, atbilstības tabulām, diagrammām un mērījumu paneļiem, ir Līgas iecienītākais informācijas pasniegšanas veids.

EDDI komandā Līga ir galvenais biznesa procesu un efektivitātes eksperts. Viņai vienmēr pa rokai ir izzinoši jautājumi, kas palīdz nonākt līdz optimālākajam risinājumam ikvienā situācijā. Līgu priecē ikdienas dažādība, jo ikviens viņas vadītais projekts ir unikāls un sniedz iespēju papildināt gan profesionālās zināšanas, gan iegūt izpratni par aktualitātēm dažādās nozarēs.  Līga ir pārliecināta, ka ar uzcītību iespējams sasniegt jebkuru uzstādīto mērķi, tādēļ arvien meklē jaunas iespējas profesionālajai izaugsmei.

Brīvajā laikā Līga ar prieku internetā seko līdzi attīstībai IT un biznesa risinājumu nozarē, kā arī dodas garās pastaigās pa pilsētu, kuru laikā bieži vien negaidot prātā iezogas arī lieliskas idejas darbam.