Precīza izmaksu vadība ļauj ne tikai precīzi aprēķināt katra darbības un katra produkta faktiskās izmaksas, bet arī novērtēt katra produkta optimālos ražošanas apjomus un katras darbības efektivitāti.

Izmaksu vadība

Izmaksu vadība ir nozīmīgs biznesa process, ar kura palīdzību tiek plānotas un kontrolētas uzņēmuma tiešās un netiešās izmaksas, pakārtojot tās uzņēmuma procesiem, gala produktiem un stratēģijai. Izmaksu vadība palīdzēs izprast Jūsu uzņēmuma reālo izmaksu struktūru. Šī ir būtiska biznesa pārvaldības funkcija, kurai ne visi uzņēmēji velta pienācīgu uzmanību.

Pēc mūsu pieredzes viena no efektīvākajām izmaksu vadības metodēm ir uz darbībām balstīta izmaksu aprēķināšana (Activity Based Costing). Šī metode palīdz aprēķināt, kādas izmaksas ir saistītas ar katru konkrēto klientu, produktu, pakalpojumu un darbību. Tādā veidā saņemsiet detalizētu informāciju, kas palīdzēs izdarīt lēmumu attiecībā uz visienesīgāko biznesa virzienu.

Ieviešot izmaksu vadības sistēmu, Jūsu ieguvumi ir:

  • Precīzs produkta pašizmaksas aprēķins
  • Izmērāms klienta un produkta ienesīgums
  • Uzlabots kompānijas ienesīgums
  • Procesu efektivitāte
  • Lieku darbību minimizēšana

Šo risinājumu jau izvēlējušies:

Valmieras stikla šķiedra
 
 
 
 
 

Iesakām aplūkot arī: