Procesu vadība sākas ar izpratni par biznesa procesiem, tālāku šo procesu optimizāciju un darba efektivitātes palielināšanu. Efektīva procesu vadība ir pamats Jūsu uzņēmuma konkurētspējai.

Procesu vadība

Veiksmīgu uzņēmējdarbību raksturo spēja efektīvi vadīt esošos procesus, sekojot ārējās vides izmaiņām. Klients pozitīvi novērtē, ja uzņēmums parūpējas par pievienoto vērtību produktiem un pakalpojumiem un operatīvi pielāgojas izmaiņām tirgū un pieprasījumā. Lai mainītos, vispirms jāsaprot, kur Jūs esat šobrīd. Biznesa procesu uzlabošana sniedz spēcīgu atbalstu Jūsu biznesa konkurētspējas palielināšanai.

Kādēļ nepieciešams panākt vienotu procesu izpratni uzņēmumā?

Vienota procesu valoda uzņēmumā sniegs:

 • Vienprātību, lielāku savstarpējo sadarbību un vienotu izpratni;
 • Biznesa un IT savstarpējo sapratni, kā arī lielāku uzņēmuma mērķu izpratni darbinieku vidū;
 • Nodrošinātu dokumentu un procesu atbilstību standartiem;
 • Pieejamu uzņēmuma informāciju, kas nodrošina lielākas iespējas dalīties ar labāko praksi.

Lai uzlabotu biznesa procesu efektivitāti, ir nepieciešama iegūt skaidru izpratni par pašreizējo procesu norisi un to darbības rezultātiem. Skaidrība par to, „kas ir šobrīd" ir sākums virzībai uz to „kā jābūt” – izprotot Jūsu procesu pašreizējo statusu, Jūs spēsiet ātrāk noteikt, kur nepieciešami uzlabojumi un kā tie vislabāk atbilst Jūsu organizācijas mērķiem.

Ieviešot procesu vadību, Jūsu ieguvumi ir:

 • Augstāka uzņēmuma pievienotā vērtība
 • Augstāka darba efektivitāte ar zemākām izmaksām;
 • Informētība ar lielāku kontroli par procesu norisi;
 • Zemāka uzņēmuma darbības atkarība no subjektīviem faktoriem un cilvēku kļūdām;
 • Vienota un saskaņota informācija;
 • Arvien retāka saskaršanās ar kompleksām, grūti atrisināmām situācijām un arvien biežāk novērojams saskaņots, uz rezultātu vērsts darbs no visiem darbiniekiem.

Liela daļa procesu vadības mēģinājumu uzņēmumos drīz vien zaudē savu entuziasmu, galvenokārt tādēļ, ka izvēlēti nepiemēroti rīki procesu modelēšanai. Biežāk lietotie grafisko shēmu veidošanas rīki sākotnēji šķiet ērti lietojami. Tomēr, tiklīdz sazīmētos procesus vajag atjaunot un papildināt, tiek konstatēts, ka ieguldāmais darbs šādu atjauninājumu veikšanai, ir pārāk liels. Turklāt procesu modeļi ir nepilnīgi, līdz ar to netiek lietoti ikdienā.

Risinājumi procesu vadībai

Mēs varam piedāvāt Jums visatbilstošāko risinājumu biznesa procesu modelēšanai un procesu pārvaldībai, kas ir:

 • Paredzēti tieši procesu vadībai, līdz ar to ir ērti lietojami un intuitīvi;
 • Funkcionāli bagāti, nodrošinot ne tikai procesu modelēšanu, bet arī to sasaisti ar informāciju, resursiem un organizācijas struktūru;
 • Domāti ne tikai vienreizējo procesu modelēšanai, bet gan nepārtrauktai to uzturēšanai, analīzei un izmantošanai ikdienā.

Šo risinājumu jau izvēlējušies:

Latvijas Universitāte
Centrālā statistikas pārvalde
Veselības inspekcija
Rīgas Stradiņa universitāte
Latvijas Valsts meži
 

Iesakām aplūkot arī: