Lai efektīvi vadītu uzņēmumu un spētu pieņemt precīzus stratēģiskos lēmumus, vadītājam nepieciešama informācija par esošo situāciju, kas ir aktuāla, precīza un viegli pārskatāma.

Stratēģijas vadība

Uzņēmuma stratēģijas vadība ar Līdzsvarotās vadības kartes (Balanced Scorecard) metodes un atbilstošu rīku palīdzību sniedz atbalstu lēmumu pieņemšanai, kas nepieciešama noteiktajā brīdī. Tā tiek izmantota kā stratēģisks instruments, lai analizētu uzņēmuma darbības atbilstību mērķiem. Viens no grūtākajiem uzdevumiem ir uzņēmuma stratēģiju padarīt reālu, lai tā būtu saistīta ar ikdienas uzdevumiem darbiniekiem un visi būtu savlaicīgi informēti.

Līdzsvarotās vadības kartes metode ir balstīta uz to, ka uzņēmuma darbība tiek kontrolēta balstoties uz dažādiem, ne tikai finansiāliem darbības rādītājiem, kā rezultātā tiek iegūts pārskats ne tikai par uzņēmuma darbību pagātnē, bet arī ir iespējams paredzēt, kā attīstīsies uzņēmuma darbība nākotnē.

Līdzsvarotā vadības karte sastāv no 4 darbības rādītāju perspektīvām:

 • Finanšu perspektīvā tiek apkopoti tie finanšu darbības rādītāji, kas atspoguļo uzņēmuma pagātnē veikto darbību šodienas finanšu rezultātus;
 • Klientu perspektīvā iekļautie darbības rādītāji norāda uz klientu aktivitāti un reakciju šodien;
 • Iekšējo procesu perspektīva tiek izmantota, lai atspoguļotu operatīvos datus par dažādiem izstrādes / projektu vadības / ražošanas / pakalpojumu sniegšanas rādītājiem un ir piemērotākā perspektīva dažādu kļūdu atklāšanai pirms tās nonāk līdz klientam;
 • Attīstības un darbinieku perspektīva faktiski apkopo datus par uzņēmuma intelektuālo īpašumu un nemateriālajām iespējām, kuras izmantot šodien, lai uzlabotu savu darbību rīt.

Lai ieviestu Līdzsvaroto vadības karti Jūsu uzņēmuma ikdienā, nepieciešams definēt:

 • Uzņēmuma vīziju – uz kurieni uzņēmums dodas, par ko vēlas kļūt nākotnē;
 • Uzņēmuma stratēģiju – kā uzņēmums sasniegs savu vīziju un kā izmantos savus resursus, lai vīziju sasniegtu;
 • Perspektīva – kuras uzņēmuma darbības jomas jāizvirza kā primārās, lai nodrošinātu stratēģijas realizāciju;
 • Kritiskos veiksmes faktorus – kas uzņēmuma obligāti jārealizē un kuras darbības jāveic maksimāli labi, lai būtu iespējams sasniegt izvirzīto stratēģiju;
 • Mērījumus – kādas citas darbības uzņēmumā būtu nepieciešams kontrolēt, lai panāktu kritisko veiksmes faktoru maksimālos rādītājus;
 • Aktivitāšu plānus – kādas aktivitātes būtu veicamas, lai sasniegtu visus iepriekš izvirzītos mērķus.

Stratēģiski vadot savu uzņēmumu, Jūsu ieguvumi ir:

 • Visa uzņēmuma darbība un katra darbinieka sniegums ir vērsts uz kopējo stratēģiju un rezultātu;
 • Katrs darbinieks iegūst priekšstatu un kontroli par viņa ieguldījumu uzņēmuma kopējā attīstībā;
 • Iespēja labāk izprast klientu vēlmes un spēt ātrāk un efektīvāk uz tām reaģēt;
 • Labāka iekšējā komunikācija starp dažādu struktūrvienību un dažāda līmeņa darbiniekiem, tādējādi veicinot arī ciešāku savstarpējo sadarbību;
 • Iespēja daudz efektīvāk organizēt laiku un resursus, kas rezultātā ļauj daudz operatīvāk reaģēt uz iekšējām un ārējām izmaiņām.

Mēs varam Jums palīdzēt:

 • Sniegt konsultācijas Līdzsvarotās vadības kartes sagatavošanās posmā, palīdzot izvirzīt un definēt no uzņēmuma stratēģijas līdz aktivitāšu sadalei;
 • Piedāvāt gatavus risinājumus un rīkus Līdzsvarotās vadības kartes izstrādes atvieglošanai, ciešākai stratēģijas izpildes kontrolei un darbības rezultātu ērtākai pārskatīšanai.

Šo risinājumu jau izvēlējušies:

Capgemini
Valsts Policija
 
 
 
 

Iesakām aplūkot arī: