Uzņēmuma IT sistēma nav tikai serveri, datori un perifērija, kas saslēgti vienotā tīklā. Šis jēdziens ir daudz plašāks – IT sistēmas ir viens no rīkiem, kuru Jūs izmantojat, lai sakārtotu un attīstītu savu biznesu.

Infrastruktūras risinājumi

Līdzīgi kā labs instruments, kas var būt par labu palīgu darbos, bet neprasmīgi ar to rīkojoties tikai kavē darbu veikšanu, tāpat arī Jūsu IT sistēmas var būt atbalsts Jūsu biznesā vai arī traucēt biznesa attīstībai.

Lai IT sistēmas nestu ieguvumus, kurus no tā gaida, to nepieciešams pareizi izvēlēties, izveidot, organizēt, optimizēt un lolot.

Mēs saprotam un zinām, kā to panākt, un piedāvāsim Jums piemērotāko risinājumu, iespējams, arī nestandarta, bet vienmēr balstītu uz Jūsu biznesa vajadzībām.

Populārākie IT infrastruktūras risinājumi:

  • Virtualizācija kā IT infrastruktūras attīstības risinājums tiek izmantots, lai izvairītos no datu zudumiem, IT sistēmu dīkstāves un nodrošinātu biznesa darbības nepārtrauktību.
  • LAN/WAN topoloģijas izstrāde palīdzēs lokalizēt problemātisko segmentu, jeb bojājumu, ja tas radies, piemēram, elektroenerģijas zuduma gadījumā. Šāda veida informācijas pieejamība var samazināt dīkstāves laiku līdz pat 80%.
  • Biznesa nepārtrauktības plāns nodrošina nepieciešamo funkciju nepārtrauktu pieejamību atbilstoši biznesa prasībām.

Iesakām aplūkot arī: