Jebkura uzņēmuma datorparks un lokālais tīkls attīstās pēc vienas shēmas – uzņēmumam augot, tam tiek pievienotas papildus iekārtas. Ne vienmēr tas notiek pēc noteikumiem un loģikas. Dažreiz gadās, ka savstarpēji savienotas iekārtas sāk traucēt viena otrai. Risinājums ir vienkāršs – pārdomāta un organizēta infrastruktūra!

LAN/WAN topoloģijas izstrāde

Tīkla topoloģiskā shēma ir tās loģiskā slēguma atveidojums, kas var atšķirties no fiziskā izvietojuma. Taču šī shēma palīdzēs lokalizēt problemātisko segmentu, jeb bojājumu, ja tas radies, piemēram, elektroenerģijas zuduma gadījumā. Šāda veida informācijas pieejamība var samazināt dīkstāves laiku līdz pat 80%.

Iesakām aplūkot arī: