Risinājumu ieviest ir viegli. Atrast optimālāko risinājumu – tas ir īsts izaicinājums.

Programmatūras pārvaldība

Programmatūras licenču pārvaldība ir iespēja sakārtot informācijas sistēmas Jūsu uzņēmumā, lai tās pilnībā atbilstu licencēšanas noteikumiem, kā arī novērst jebkādus iespējamos finansiālos zaudējumus, kas var rasties oficiālas programmatūras pārbaudes rezultātā.

Programmatūras licenču pārvaldība secīgi sevī ietver šādus darbības soļus:

  • Visu uzņēmumā lietoto programmatūru un to licenču atbilstības pārbaudi,
  • IT un programmatūras politikas un procedūru izstrādi,
  • Ilgtermiņa IT attīstības un budžeta plāna izstrādi atbilstoši biznesa vajadzībām,
  • Nepieciešamības gadījumā varam veikt arī programmatūras lietojuma optimizācijas pasākumus.

Jūsu galvenie ieguvumi, izmantojot programmatūras licenču pārvaldību:

  • apkopota informācija par programmatūras atbilstību licenzēšanas politikai
  • iespēja kontrolēt izmaksas un biznesa riskus, jūsu uzņēmumam nodrošinot stiprāku un veselīgāku finansiālo un juridisko pozīciju
  • optimizēti ieguldījumi, ļaujot paveikt vairāk ar jūsu rīcībā esošajiem līdzekļiem
  • stabila informācijas sistēmu attīstība samērīgi ar uzņēmuma augošajām vajadzībām, izmantojot īpašu pielāgojamību un manevrētspēju

Iesakām aplūkot arī: