Drošības sistēmu izvēle šodien ir plaša un daudzveidīga. Būtiskākais ir izprast to funkcionālās iespējas un izvēlēties tieši Jūsu infrastruktūrai piemērotāko risinājumu.

Drošības sistēmas

Ikviena uzņēmuma stabilas darbības un attīstības nodrošināšanai ir svarīga droša infrastruktūra un darba vide. Drošības sistēmu ierīkošana sniegs Jums iespēju ērti pārraudzīt un kontrolēt Jūsu uzņēmumā notiekošo, lai Jūs varat droši un pārliecinoši virzīties pretī biznesa stratēģisko mērķu sasniegšanai!

Mēs projektēsim, izbūvēsim un ikdienā uzturēsim šādas drošības sistēmas:

 • Videonovērošanas
 • Ugunsdrošības signalizācijas
 • Darba laika uzskaites
 • Apsardzes signalizācijas
 • Piekļuves kontroles
 • Audio apziņošanas
 • Citas (specializētie detektori, dzesēšanas sistēmas utt.)

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu sazinieties ar mūsu speciālistu
Raivo Jirgensons
Infrastruktūras risinājumu attīstības vadītājs
+371 67549756

Mēs Jums palīdzēsim:

 • Veiksim esošo drošības sistēmu funkcionalitātes auditu un sniegsim priekšlikumus sistēmu darbības uzlabošanai
 • Izstrādāsim drošības sistēmu projektus atbilstoši Jūsu vajadzībām
 • Veiksim drošības sistēmu ierīkošanas darbus
 • Nodrošināsim drošības sistēmu uzturēšanu un uzraudzību ikdienā

Iesakām aplūkot arī: