Ēkas vadības sistēma nodrošinās visu vājstrāvu sistēmu efektīvu uzraudzību un kontroli ikdienā, lai Jūs varat ietaupīt ne tikai savu un savu darbinieku laiku, bet arī krietni samazināt ēkas uzturēšanas izmaksas.

Ēku vadības sistēmas

Ēku vājstrāvu sistēmas (apgaismojums, apkure, ventilācija, drošības sistēma u.c.) patērē gan ievērojamu daudzumu elektroenerģijas, gan cilvēkresursus to darbības uzturēšanai. Ar ēku vadības sistēmas jeb BMS (Building Management System) palīdzību iespējams panākt būtisku ar ēku uzturēšanu saistīto izmaksu samazinājumu, jo tā nodrošina dažādu sistēmu savstarpēju integrāciju, efektīvu kontroli un pārvaldību.

Ēku vadības sistēmu priekšrocības:

 • Pastāvīga un centralizēta visu sistēmu darbības kontrole
 • Iestatījumu maiņa attālināti
 • Brīdinājumu saņemšana par traucējumiem sistēmu darbībā, nepieciešamību veikt profilaktiskās pārbaudes utt.(sms, e-pasts)
 • Automātiska datu savākšana un uzglabāšana sistēmu un iekārtu darbības detalizētai analīzei
 • Ātra reakcija uz jebkurām vājstrāvu sistēmu problēmām
 • Komfortabli un droši darba vides apstākļi
 • Resursu, laika un izmaksu ietaupījums

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu sazinieties ar mūsu speciālistu
Raivo Jirgensons
Infrastruktūras risinājumu attīstības vadītājs
+371 67549756

Mēs Jums palīdzēsim:

 • Izstrādāsim Jūsu vajadzībām atbilstošu ēkas vadības sistēmas tehnisko projektu
 • Veiksim ēkas vadības sistēmas ierīkošanas darbus
 • Nodrošināsim ēkas vadības sistēmas uzturēšanu un uzraudzību ikdienā
 • Apmācīsim tehnisko personālu

Iesakām aplūkot arī: