Izmantojiet industriālos datu tīklus, lai paaugstinātu Jūsu ražotnes iekārtu, procesu un ar tiem saistītās informācijas drošību un nodrošinātu ražošanas procesu nepārtrauktību!

Industriālie datu tīkli ražošanas nozarei

Ražošanas nozarē ir svarīgi nodrošināt ražošanas procesu nepārtrauktību un iekārtu optimālu darbību, vienlaikus pasargājot sevi no rūpnieciskās spiegošanas riskiem. Šī iemesla dēļ nozares labā prakse ir biroja datu tīklus pilnībā atdalīt no ražošanas iekārtām nepieciešamās tīklu infrastruktūras.

Priekšrocības, ko sniedz industriālo datu tīklu izbūve:

  • Uzlabota datu tīkla ātrgaita ražošanas iekārtu optimālas darbības nodrošināšanai
  • Paaugstināta datu tīkla drošība Jūsu ražošanas komercnoslēpumu aizsardzībai
  • Pastāvīga datu tīkla darbība arī atsevišķu tīkla sazarojumu bojājumu gadījumā
  • Attālināta iekārtu uzraudzība un vadība

Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu sazinieties ar mūsu speciālistu
Raivo Jirgensons
Infrastruktūras risinājumu attīstības vadītājs
+371 67549756

Mēs Jums palīdzēsim:

Iesakām aplūkot arī: