Edmunds Plūmīte
Valdes priekšsēdētājs

Dinamisku un uzņēmuma izaugsmi spēcinošu saikni starp cilvēkiem, biznesa procesiem un programmām nav iespējams iegūt dažu dienu laikā. Lai spēcīga biznesa un IT mijiedarbība nestu augļus, nepieciešams pastāvīgi iedziļināties uzņēmuma biznesa procesos, meklēt vājos punktus datu/informācijas plūsmā un piemeklēt tiem atbilstošākos risinājumus. Piedāvājam 3 soļus, kā veidot uzņēmuma izaugsmi veicinošu saikni starp cilvēkiem, biznesa procesiem un programmām.

 


1

1. Atrodiet savu “efektologu” jeb efektivitātes dzinējspēku

Lai veidotu spēcīgu “tiltu” starp biznesu un IT, pirmkārt, Jums ir jāatrod kāds, kam patīk analizēt, un meklēt veidus, kā visiem kopā strādāt labāk un ātrāk. Paraugieties apkārt – vienam tas var būt prasmīgs un inovatīvs IT vadītājs, citam biznesa analītiķis vai kvalitātes vadītājs. Meklējiet degsmi, neatlaidību un biznesa analītisko domāšanu, kas ir būtiskas īpašības, lai spētu uzdot pareizos jautājumos, saskatītu īstās cēloņu-seku sakarības un zinātu pareizo virzienu, kur meklēt risinājumu. Ja neredzat piemērotus kandidātus uzņēmuma iekšienē, pamēģiniet piesaistīt resursus no ārpuses. Sāciet kaut ar vienu nelielu efektivitātes uzlabojumu mēnesī, un ilgtermiņā iegūsiet gan saliedētāku un lojālāku kolektīvu, gan pieaugošu uzņēmuma pievienoto vērtību!


2

2. Iegūstiet izpratni par informācijas plūsmu Jūsu uzņēmumā

Jūsu izvēlētajam kandidātam uzticiet parunāties un uzklausīt vidējā un operatīvā līmeņa vadītājus (M un M-1), lai padziļināti izprastu, kā notiek darbs gan viena procesa/funkcijas ietvaros, gan starp vairākām nodaļām/biznesa funkcijām. Galvenais uzdevums ir iegūt skaidru priekšstatu par to, kā informācija jeb datu plūsma pašreiz pārvietojas pa Jūsu infrastruktūru – kur notiek kavēšanās, kur pietrūkst datu utml. Veicot esošās situācijas analīzi, varēsiet daudz precīzāk uzburt vīziju par to, kā Jūsu informācijas sistēmām vajadzētu darboties nākotnē. Bet ar ko labāk sākt? Rūpīgi izvērtējiet, tieši kuru datu operatīvas plūsmas nodrošināšana uzņēmumam sniegs pēc iespējas lielāku pievienoto vērtību. Sastādiet prioritāšu sarakstu un ķerieties pie darba!

3

3. Piemeklējiet Jūsu vajadzībām atbilstošāko datu automatizācijas risinājumu

Lai problēmas risinājums nestu gaidīto rezultātu, rekomendēju pavadīt pietiekami daudz laika, lai izprastu patiesos problēmas cēloņus. Sāciet ar jautājumiem, kas norādīs uz galvenajām problēmām un jomām, kurās uzlabojumi sniegs vislielāko atdevi, piemēram:
  • Cik efektīva ir pašreiz izmantotā programmatūra un procesu izpilde tajā?
  • Vai konkrētā problēma ir cilvēka nekompetences/kompetences rezultāts?
  • Cik efektīva ir dažādu programmatūru savstarpējā mijiedarbība?
  • Cik efektīvi esošā programmatūra atbalsta lietotāju prasības un procesus?


Izprotot īstos problēmu cēloņus, Jūs uzzināsiet, kuriem kritērijiem un prasībām jāpievērš īpaša uzmanība, lai no plašā datu automatizācijas risinājumu klāsta izvēlētos tieši Jūsu uzņēmuma konkrētajām vajadzībām un procesiem atbilstošākos risinājumus! Rekomendēju atturēties no kārdinājuma izvēlēties vienu iespaidīgu datu automatizācijas risinājumu kā atbildi uz visām biznesa procesu problēmām. Rezultātā lielākoties iegūsiet smagnēju risinājumu, no kura iespējām visticamāk izmantosiet tikai dažus procentus. Savukārt, izmantojot vairākus specializētus datu automatizācijas risinājumus un tos savstarpēji integrējot, Jūs iegūsiet viegli pārvaldāmu informācijas sistēmu, kas nodrošinās iespēju saglabāt biznesa konkurētspēju arī pašreiz tik ļoti mainīgās biznesa vides apstākļos.

Lai Jums izdodas!