Edmunds Plūmīte
Valdes priekšsēdētājs

Biznesa procesu nepārtrauktība Jūsu uzņēmuma efektivitātei

Tirgus situācija mūsdienu globalizācijas un krīžu laikmetā ir diezgan nežēlīga - Latvijas uzņēmumi un ražotāji konkurē ar visā pasaulē ražoto produkciju un piedāvātajiem pakalpojumiem. Lai šajā konkurences cīņā par patērētāja izvēli nepaliktu aiz svītras, mēs visi pastāvīgi meklējam arvien jaunus veidus, kā strādāt efektīvāk. Turpina pieaugt Lean, TOC un SixSigma popularitāte. Tas ir ļoti apsveicami, tomēr ikvienam uzņēmumam, manuprāt, vajadzētu arī regulāri pārskatīt un veikt uzlabojumus tādās jomās kā iekšējā risku vadība un ar to cieši saistītā biznesa procesu nepārtrauktība. Izstrādājot un ieviešot Jūsu uzņēmumā dzīvotspējīgus rīcības plānus galveno biznesa procesu nepārtrauktības nodrošināšanai un biznesa darbības atjaunošanai incidentu gadījumā, Jūs ar salīdzinoši nelieliem ieguldījumiem iegūsiet ne tikai uzlabojumus produktivitātē, bet arī būtisku pievienotās vērtības pieaugumu Jūsu biznesam.

 

BCP un DRP - kompleksa pieeja risku pārvaldībā

Iespējams Jūs jautāsiet, ar ko gan šie rīcības plāni viens no otra atšķiras? Biznesa nepārtrauktības plāna (angliski – business continuity plan jeb BCP) galvenais mērķis ir pastāvīga infrastruktūras uzraudzība un preventīvu darbību veikšana, lai pēc iespējas izslēgtu dažādu dīkstāvju iestāšanos un samazinātu to negatīvo ietekmi uz biznesu, ja nu dīkstāves tomēr nākas piedzīvot. Biznesa darbības atjaunošanas plāns (angliski – disaster recovery plan jeb DRP), savukārt, paredz konkrētu rīcību secību un efektīvu komunikāciju incidentu gadījumos, ar mērķi pēc iespējas ātrāk atjaunot biznesa procesu funkcionalitāti. Manuprāt, abi šie plāni lieliski viens otru papildina un veido kompleksu un pamatīgu aktivitāšu un procedūru kopumu, lai pēc iespējas mazinātu dažādu risku ietekmi uz biznesa spēju pēc iespējas efektīvāk nodrošināt ražotās preces vai sniegtos pakalpojumos solītajā laikā un apjomā.

 

Fokuss uz informācijas sistēmām

Ņemot vērā to, ka ikviena uzņēmuma darbība šodien ir lielā mērā atkarīga no neskaitāmām IT sistēmām, tad, protams, augstāk minētos plānus izstrādājot, īpaši nepieciešams padomāt par to, kā nepazaudēt biznesam kritiskus datus un nodrošināt pastāvīgu IT sistēmu darbību. Ražošanas nozarē, savukārt, papildus svarīgākajiem IT infrastruktūras mezgliem (datubāzes, aplikācijas, serveri), būtu nepieciešams kontrolēt gan ražošanas iekārtu vadības programmas, gan paša ražošanas procesa atbilstību dažādiem parametriem (spiediens, temperatūra, svars utt.). Jāmin, ka mūsdienās gan IT infrastruktūru, gan ražošanas iekārtas iespējams efektīvi uzraudzīt ar dažādu inovatīvu risinājumu palīdzību. Šie risinājumi nodrošina ne tikai uzraudzības funkciju, bet arī iespēju analizēt tendences galveno infrastruktūras mezglu/punktu darbībā, kā arī laicīgi noteikt šaurās vietas infrastruktūrā. Pastāvīgi uzraugot Jūsu biznesa procesu kritiskos punktus, Jūs par problēmām vai novirzēm no normas tiksiet brīdināti un varēsiet tās novērst pirms tās paralizēs Jūsu galveno biznesa procesu darbību, tādejādi, iespējams, arī sperot krietnu soli priekšā konkurentiem. Pie tam, ja Jums uz rokas būs pilna informācija par Jūsu biznesa procesu veiktspēju, Jūs varēsiet daudz precīzāk salāgot dažādus procesu soļus, lai kopējo biznesa procesu veiktspēju un caurlaidību padarītu vēl efektīvāku.


Galvenās vadlīnijas jeb pamatlikumi biznesa nepārtrauktības plāna un rīcības plāna incidentu gadījumā izstrādei un ieviešanai ir kopīgi:


Caur biznesa nepārtrauktību uz augstāku uzņēmuma pievienoto vērtību

Es patiešām aicinu ikvienu augstākā un vidējā līmeņa vadītāju aizdomāties par to, cik Jūsu uzņēmumam izmaksā galveno biznesa procesu dīkstāves, ko bieži rada pat tādi vienkārši atgadījumi kā interneta piekļuves pārrāvumi vai ražošanas iekārtu, IT infrastruktūras, kases aparātu vai citu biznesam svarīgu iekārtu darbības traucējumi. Biznesa nepārtrauktības nodrošināšanai, manuprāt, būtu jābūt vienai no uzņēmuma vadības prioritātēm, pie tam ne tikai uz papīra vai, tā teikt, “ķeksīša pēc.” Lai iepriekš minētie rīcības plāni dotu vēlamo rezultātu, tie ir regulāri jātestē, jālabo un jāpapildina, lai tie nezaudētu savu aktualitāti mainoties un attīstoties Jūsu biznesa procesiem. Ilgtermiņā veidojot un uzturot uzņēmumā biznesa procesu nepārtrauktības stratēģiju, augs ne tikai Jūsu konkurētspēja, bet arī uzņēmuma pievienotā vērtība. Redzot, ka Jūs mērķtiecīgi strādājat, lai izslēgtu dažādus iekšējos riskus un nodrošinātu pastāvīgu pakalpojumu pieejamību un saražoto preču plūsmu, augs Jūsu uzņēmuma vērtība gan Jūsu darbinieku, gan arī sadarbības partneru acīs.


Iekšējo risku un biznesa procesu šauro punktu regulāra analīze un novēršana ir labs dzinējspēks nepārtrauktai attīstībai un izaugsmei! Lai Jums izdodas!