Edmunds Plūmīte
Valdes priekšsēdētājs

Biznesa un IT mijiedarbības trūkums

Uzņēmuma vadīšana ir kā nebeidzama šaha partija. Informācijas tehnoloģijas (IT) ietekmē tās gaitu un tempu, labākajā gadījumā kļūstot par pozitīvu dzinējspēku. Šī spēka avots ir teicama sinerģija starp IT un biznesa procesu jomām uzņēmumā. Kaut gan IT darbinieku aktīva iesaistīšanās biznesa procesu analizēšanā un uzlabošanā ir apsveicama, tā diemžēl ir reti sastopama. Esmu praksē novērojis, ka daudzos uzņēmumos IT funkcijas aprobežojas ar infrastruktūras uzturēšanas tehniskajiem jautājumiem.

 


Pastāvīgā atkarība no programmētāja

Lai trūkstošo posmu biznesa un IT saiknē aizpildītu, lielākoties tiek izmantots IT un biznesa valodās runājošs programmētājs (lai viņam vienmēr laba veselība un pēc iespējas īsāki atvaļinājumi!). Alternatīva programmētāja uzturēšanai ir dažādi jau gatavi risinājumi un programmas, kas sola atvieglot vadītāja un darbinieku ikdienu, kā piemēram, risinājumi klientu vadībai, ražošanas resursu plānošanai un daudzi citi. Tomēr bieži vien liekas, ka ērtāk un lētāk būs programmētājam samaksāt par esošā bāzes programmatūras risinājuma pielāgošanu un trūkstošo moduļu piebūvēšanu. Lai gan šāds risinājums īstermiņā šķiet optimālākais, nepieciešams rūpīgi izvērtēt riskus, kas saistīti ar šādas informācijas sistēmas uzturēšanu un pārvaldīšanu ilgākā laika periodā.


Jo vienkāršāka sistēmas uzbūve, jo lielāka brīvība

Spēja ātri reaģēt un pielāgoties izmaiņām ir viens no iemesliem, kāpēc uzņēmumi pasaulē izvēlas veidot vienkāršu un ērti pārvaldāmu informācijas sistēmu arhitektūru. Šādas sistēmu arhitektūras pamatā ir katram konkrētajam biznesa procesam vai funkcijai vispiemērotākā risinājuma atlase, ieviešana un risinājumu savstarpēja integrācija. Šādā veidā uzņēmuma ikdienas darbu un attīstību vairs neietekmē vienas programmas iespējas vai trūkumi, programmētāju talants un darba izpildes ātrums, bet uzņēmuma vadības lēmumi.


Izmantojiet IT darbinieku kompetenci

Nav neviena, kas Jūsu uzņēmuma procesus pārzinātu labāk par darbiniekiem. Vadoties pēc pasaules labākās prakses, es ieteiktu par vienu no IT nodaļas vadītāja prioritātēm noteikt biznesa procesu un risku analīzi. Tieši IT nodaļai ir jāspēj izvērtēt, atlasīt un ieviest nepieciešamos risinājumus, pamatojot izvēli ar konkrētām vajadzībām biznesa procesu uzlabošanai un tālākai attīstībai. To, vai Jūsu bizness izdzīvos globālās konkurences apstākļos, lielā mērā noteiks tas, vai informācijas sistēmas pacels biznesu spārnos vai arī šos spārnus nogriezīs. Tāpēc izmantojiet iekšējos IT cilvēkresursus Jūsu biznesa izaugsmei!


Par nākotni ir jādomā jau tagad jeb ko sēsi – to pļausi

Protams, ka pārmainīt to, kas ir ilgus gadus būvēts nav viegli, it īpaši, ja ir ieguldīti lieli finanšu līdzekļi. Tomēr es vēlētos aicināt neapstāties un vienmēr meklēt piemērotākos risinājumus Jūsu uzņēmuma attīstībai! Tikai tā var nodrošināt konkurētspēju un audzēt biznesa muskuļus. Pakārtojot informācijas sistēmu arhitektūru Jūsu biznesa procesu vajadzībām, Jūs iegūsiet ikdienā viegli lietojamu un pārvaldāmu integrētu risinājumu kopumu, kas ilgtermiņā nodrošinās ne tikai Jūsu biznesa pievienotās vērtības pieaugumu, bet arī stratēģisko mērķu efektīvāku izpildi!