Aicinām iepazīties ar SIA “Eddi” (turpmāk tekstā – Eddi) datu privātuma politiku (turpmāk tekstā – politika), kurā skaidrojam, kā un kādiem mērķiem mēs veicam datu apstrādi.

1.Apstrādāto datu veidi un datu apstrādes mērķi

Eddi veic klientu, darba meklētāju un citu kontaktpersonu (potenciālie klienti) datu apstrādi. Eddi rīcībā esošos datus nenodod trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei sadarbojoties ar klienta norādītajiem citiem ārējiem pakalpojumu sniedzējiem vai arī, ja to pieprasa varas iestādes (piemēram, policija utt) uzrādot attiecīgu ar tiesas lēmumu pamatotu rīkojumu. Līgumsaistību izpildei vajadzīgos datus Eddi uzglabā visā līguma darbības laikā un pēc līguma darbības termiņa saskaņā ar grāmatvedību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

1.1.Klientu kontaktpersonu datu apstrāde

Informācija par klientu kontaktpersonām Eddi ir nepieciešama, lai izpildītu līgumsaistības pret klientiem un nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu pakalpojumu izpildi (t.i. lai sagatavotu pieprasītos pakalpojumu piedāvājumus, nodrošinātu atbalstu klientu kontaktpersonām un pilnveidotu Eddi sniegto pakalpojumu kvalitāti).

1.2.Darba meklētāju datu apstrāde

Eddi apstrādā darba meklētāju datus, izvērtētu potenciālo kandidātu atbilstību Eddi izsludinātajām vakancēm.

1.3.Citu kontaktpersonu datu apstrāde

Eddi apstrādā citu kontaktpersonu (potenciālo klientu) datus mārketinga nolūkos, nodrošinot vērtīga satura piegādi ieinteresētajām kontaktpersonām.

2.Datu ieguves avoti

Kontaktpersonu datus Eddi iegūst no klientu kontaktpersonām līguma saistību izpildes procesa gaitā. Eddi var iegūt datus par citām kontaktpersonām (potenciālajiem klientiem) arī no tādiem avotiem kā trešo pušu sociālie tīkli, tīmekļa vietnes vai arī izmantojot citu publiski pieejamu informāciju.

Eddi tīmekļa vietnē www.eddi.lv izvietotie sīkfaili neatklāj tīmekļa vietnes apmeklētāju personas datus, bet tikai sniedz iespēju Eddi nodrošināt tiem pilnvērtīgāku tīmekļa vietnes izmantošanu. Vairāk informācijas par Eddi sīkfailu izmantošanas politiku skatīt šeit

3. Apstrādāto datu veidi

Eddi var apstrādāt šādus personas datus:

 • Vārds, uzvārds
 • Kontakttālrunis un e-pasta adrese
 • Informācija par ieņemamo amatu
 • Sniegtās atsauksmes par Eddi
 • Ar sīkfailu palīdzību iegūtā informācija par apmeklētāja pārlūkprogrammas valodas iestatījumiem utml.
 • Izsūtīto e-pasta kampaņu atvēršanas laiks
 • Citus datus, kas par personu ir brīvi pieeami sociālajos tīkos, kā piemēram, Linked in u.c.

4. Privātpersonu tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi

Ikvienam kā privātpersonai ir tiesības pieprasīt un saņemt no Eddi šādu informāciju:

 • Uzzināt, kādi personas dati par Jums ir Eddi rīcībā un kā tie tiek apstrādāti
 • Pieprasīt veikt labojumus Jūsu personas datos (piemēram, nomainīt tālruni vai e-pasta adresi)
 • Pieprasīt dzēst Eddi rīcībā esošos personas datus izbeidzot līguma attiecības
 • Atteikties no Eddi mārketinga informācijas saņemšanas, rakstot uz eddi@eddi.lv

5. Eddi personas datu drošas uzglabāšanas principi

Mēs, izmantojot atbilstošas tehnoloģijas un monitoringa procedūras, īpaši rūpējamies par to, lai mums uzticētie privātpersonu dati ir drošībā un nepieļausim to izpaušanu trešajām pusēm bez tiesiska pamatojuma.

6.Apakšuzņēmēji, kas piedalās Eddi personas datu apstrādes procesos

Personas datu apstrādei Eddi izmanto apakšuzņēmumu nodrošinātas sistēmas un pakalpojumus un tādēļ apņemas noslēgt atbilstošus datu apstrādes līgumus ar apakšuzņēmējiem, lai pārliecinātos, ka to datu apstrādes principi atbilst Eddi datu privātuma politikas nostādnēm. Zemāk norādīts apakšuzņēmumu nepilns saraksts.

 • Microsoft Outlook 365 – e-pastu sistēmas nodrošināšanai
 • Manage Engine – pieteikumu pārvaldībai
 • OnePage CRM – CRM sistēmas uzturēšanai

Eddi datu privātuma politika tiek pilnveidota atbilstoši uzņēmuma procesiem un aktualitātēm. Jebkuras tālākās izmaiņas Eddi datu pivātuma politikā publicēsim šeit un aicinām Jūs šīm izmaiņām sekot līdzi.

Pēdējais Eddi datu privātuma politikas atjauninājums veikts 2018. gada 23. maijā.