Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Neatkarīgi no Jūsu uzņēmuma pārstāvētās jomas, pieslēdzamies kā projektu vadītājs un veicam pielāgotu aplikāciju izstrādes uzraudzību un projekta vadību. 


Ja sistēmas ieviešana vai izstrādes projekts ir nonācis grūtības, tiek kavēti termiņi, netiek izpildīti atrunātie nosacījumi, mēs pieslēdzamies jau iesāktam, projektam un palīdzam to novest līdz finišam. Pēcuzturēšanas posmā varam nodrošināt turpmāku sadarbību, veicot izstrādātāja uzdevumu vadību un izpildes kontroli, lai nodrošinātu uzturēšanu saskaņā ar noteiktu darbu un laika grafiku.


Esam kompetenti pārņemt arī vairāku uzņēmuma aplikāciju izstrādi un uzturēšanu, kā arī veikt uzlabošanas darbus:

  • ieviest aplikāciju versiju kontroli un versiju atjaunināšanas procesu;
  • veikt aplikāciju koda standartizāciju un sakārtošanu vai pārstrādi;
  • savstarpēji integrēt vairākas sistēmas un izstrādāt citas papildus funkcionalitātes;
  • veikt sistēmu pārbaudi un kļūdu novēršanu.


Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Saistītie raksti: