Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Robotikas procesu automatizēšana (RPA - Robotic Process Automation) ir jauns biznesa procesu automatizācijas veids - platforma, kas programmatūras robotiem ļauj veikt uzdevumus un darbības lietojumprogrammas sistēmās, mijiedarbojoties ar tām tāpat kā cilvēks. Ietaupa cilvēku stundas manuālajos uzdevumos un samazina kļūdu līmeni – atbrīvo laiku pievienotās vērtības radīšanai klientiem un aktivitātēm ieņēmumu paaugstināšanai.


RPA ir kā virtuālais kolēģis, kurš:

  • automatizē vienkāršus uzdevumus un procesus, pamatojoties uz uzstādītajiem kritērijiem;
  • spēj veikt ikdienas uzdevumus, ievērojot īpašu noteikumu kopumu, kur katru darbību var definēt ar “jā” vai “nē”;
  • var strādāt 24/7;
  • nav spējīgs analizēt un pieņemt sarežģītus lēmumus.


Visbiežāk RPA tiek izmantots:

  • datu ievadē - robots iegūst elektroniskus datus un ievada tos citā sistēmā, piemēram, e-pastā saņemts rēķins tiek ievadīts grāmatvedības sistēmā;
  • datu pārbaudē un validācijā – tiek veikta datu pārbaude citos informācijas avotos, pārliecinoties par to atbilstību un pareizību;
  • laika ierobežotos darbos – konkrētos datumos, periodos, piemēram, mēneša atskaišu apstrāde;
  • sistēmu integrācijā – procesos, kur cilvēki strādā dažādās sistēmās un to integrācija netiek veikta.Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Saistītie raksti: