Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Ar Līdzsvarotās vadības kartes (Balanced Scorecard) metodes un atbilstošu rīku palīdzību, tiek sniegts atbalsts nepieciešamo lēmumu pieņemšanai finanšu, klientu, iekšējo procesu, attīstības un darbinieku perspektīvās. Tā tiek izmantota kā stratēģisks instruments, lai analizētu uzņēmuma darbības atbilstību mērķiem. Viens no grūtākajiem uzdevumiem ir uzņēmuma stratēģiju padarīt reālu, lai tā būtu saistīta ar ikdienas uzdevumiem darbiniekiem un visi būtu savlaicīgi informēti. 

Pielietojot šo metodi, ir iespējams paredzēt, kā attīstīsies uzņēmuma darbība nākotnē.

Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Saistītie raksti: