Raivo Jirgensons
Inženiertehniskie un automatizācijas risinājumi

Ražošanas u.c. procesos patērētie resursi (elektroenerģija, gāze, ūdens u.tml.) mūsdienās sastāda ievērojamu daļu no ražošanas izmaksām. Tādēļ sekot līdzi resursu izmantošanas efektivitātei ir patiešām būtiski, lai varētu paredzēt un iespējami samazināt izmaksas un, protams, saimniekot arī pēc iespējas videi draudzīgi. Ar ēku vadības sistēmas jeb BMS (Building Management System) palīdzību iespējams panākt būtisku ar ēku uzturēšanu saistīto izmaksu samazinājumu, jo tā nodrošina dažādu sistēmu un iekārtu savstarpēju integrāciju, efektīvu kontroli un pārvaldību. Ar BMS ēku vadības sistēmu var aprīkot ražotnes, slimnīcas, skolas, bērnudārzus, birojus, viesnīcas, dzīvokļu ēkas, veikalus, tirdzniecības centrus, kuģus, prāmjus, lidostas utt.  


BMS risinājuma priekšrocības:

 • var nolasīt jebkura veida un vecuma skaitītāju un kontrolleru datus;
 • ne tikai uzrauga resursu patēriņu, bet arī aprēķina energoefektivitāti;
 • brīdina par normu vai uzstādīto mērījumu pārsniegšanu;
 • nodrošina detalizētus resursu patēriņa pārskatus un palīdz atklāt patēriņa tendences;
 • aprēķina enerģijas un resursu patēriņu uz saražoto produkcijas daudzumu vai uz cilvēksstundām
 • uzkrāj resursu patēriņa vēsturi;
 • nodrošina ikdienā ērti kontrolējamu ISO vides standartu prasību izpildi;
 • un, protams, palīdz ievērojami samazināt ar resursu patēriņu saistītās izmaksas.


Rādītāji, kurus varam nolasīt un atspoguļot sistēmā:

 • Elektrības patēriņš
 • Gāzes patēriņš
 • Ūdens patēriņš
 • Siltumenerģijas patēriņš
 • Ūdens temperatūras rādījumi
 • Gaisa temperatūras rādījumi
 • Gaisa kvalitātes rādījumi
 • Apkures rādījumi
 • Ventilācijas rādījumi
 • Gaisa kondicionieru rādījumi
 • Saspistā gaisa rādījumi
 • Cilvēku skaits ēkā
 • Un daudzi citi


Mēs Jums palīdzēsim:

 • veiksim sistēmas ierīkošanas darbus un nepieciešamās datu integrācijas;
 • nodrošināsim apmācību sistēmas izmantošanā;
 • nodrošināsim sistēmas tehnisko atbalstu un uzturēšanu.
Raivo Jirgensons
Inženiertehniskie un automatizācijas risinājumi

Saistītie raksti: