Raivo Jirgensons
Inženiertehniskie un automatizācijas risinājumi

Ar industriālās automātikas vadības risinājumu palīdzību ir iespējams realizēt jebkādas ieceres attiecībā uz ražošanas procesu un iekārtu darbības uzraudzību un kontroli. Uz mikrokontrolleru bāzes veidoti industriālās automātikas risinājumi paver jaunas iespējas ražošanas tehnoloģisko procesu atbalstam, efektīvai kontrolei, kā arī ražošanas procesu un to rezultātu analīzei.


Industrialās automātikas vadības risinājumi nodrošina:

  • ražošanas procesa uzraudzību atbilstoši definētiem parametriem;
  • ražošanas datu uzkrāšanu, grupēšanu un analīzi;
  • iekārtu dīkstāvju fiksēšanu un cēloņu analīzi;
  • attālinātu iekārtu vadību un pastāvīgu darbības kontroli.Raivo Jirgensons
Inženiertehniskie un automatizācijas risinājumi

Saistītie raksti: