Raivo Jirgensons
Inženiertehniskie un automatizācijas risinājumi

Ražošanas nozarē ir svarīgi nodrošināt ražošanas procesu nepārtrauktību un iekārtu optimālu darbību, vienlaikus pasargājot sevi no rūpnieciskās spiegošanas riskiem. Šī iemesla dēļ nozares labā prakse ir biroja datu tīklus pilnībā atdalīt no ražošanas iekārtām nepieciešamās tīklu infrastruktūras.


Priekšrocības, ko sniedz industriālo datu tīklu izbūve:

  • uzlabota datu tīkla ātrgaita ražošanas iekārtu optimālas darbības nodrošināšanai;
  • paaugstināta datu tīkla drošība ražošanas komercnoslēpumu aizsardzībai;
  • pastāvīga datu tīkla darbība arī atsevišķu tīkla sazarojumu bojājumu gadījumā;
  • attālināta iekārtu uzraudzība un vadība.
Raivo Jirgensons
Inženiertehniskie un automatizācijas risinājumi

Saistītie raksti: