Ārpakalpojumi ir labākais veids, kā uzņēmums var deleģēt tādu biznesa atbalsta procesu norisi, kuru vadībai tam nepietiek resursu, kompetences vai laika. Mēs piedāvājam kļūt par sadarbības partneri, lai Jūs varētu attīstīt tiešo biznesa darbību. 
Mūsu kompetences un jomas, kurās piedāvājam savus pakalpojumus:

Biznesa pārvaldības ārpakalpojumi

Biznesa pārvaldības ārpakalpojumi

Iedziļinoties klienta stratēģiskajos mērķos, uzklausot biznesa vajadzības un konsultējot par būtiskiem lēmumiem, mēs varam palīdzēt.
Lasīt vairāk
IT ārpakalpojumi

IT ārpakalpojumi

IT ārpakalpojumi ir komplekss IT pakalpojumu kopums, kā rezultātā tiek iegūta bez sarežģījumiem funkcionējoša IT infrastruktūra, par kuru nav jāsatraucas, jo tā tieši kalpo biznesa vajadzībām.
Lasīt vairāk