Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Ieviešot procesu vadības sistēmu, tiek iegūta augstāka uzņēmuma pievienotā vērtība, augstāka darba efektivitāte ar zemākām izmaksām, lielāka kontrole par procesu norisi, vienota un saskaņota informācija u.c. Lai uzlabotu biznesa procesu efektivitāti, ir nepieciešams iegūt skaidru izpratni par pašreizējo procesu norisi un to darbības rezultātiem. Skaidrība par to, „kas ir šobrīd" ir sākums virzībai uz to „kā jābūt” – izprotot procesu pašreizējo statusu, spēsiet ātrāk noteikt, kur nepieciešami uzlabojumi un kā tie vislabāk atbilst organizācijas mērķiem.


Mūsu pakalpojumi ieviešot procesu vadības risinājumu

Veicam procesu vadības risinājumu ieviešanu izmantojot pasaulē atzītus rīkus, nepieciešamības gadījumā palīdzam arī procesu standartu izstrādē un modeļa izveidē:

  • palīdzam procesu standarta un pamata struktūras definēšanā;
  • veicam procesu atklāšanu un modelēšanu;
  • veicam darbinieku apmācību procesa modelēšanā;
  • veicam pielāgošanas darbus procesu vadības rīkā;
  • konsultējam procesu vadības jautājumos;
  • nodrošinam nepieciešamo infrastruktūras atbalstu (servera uzstādīšana, uzturēšana).
Līga Kreicberga-Avotiņa
Biznesa risinājumu nodaļas vadītāja

Saistītie raksti: