Biznesa stratēģiskā plānošana ir pamats Jūsu biznesa attīstībai un ikdienas darbu optimālam ritumam.

Biznesa pārvaldības ārpakalpojumi

Uzņēmuma vadītājiem ir jārūpējas par uzņēmuma attīstību, mērķu sasniegšanu un nepieciešamajām izmaiņām biznesā. Tajā pašā laikā ikdienā laiks paiet operatīvu lietu un neparedzētu problēmu risināšanā. Rezultātā nepietiek laika stratēģiskajai plānošanai un jaunu iespēju novērtēšanai.

Ja šāda situācija Jums šķiet pazīstama, tad iesakām izvērtēt iespēju pieteikties biznesa pārvaldības ārpakalpojumiem.

Iedziļinoties Jūsu stratēģiskajos mērķos, uzklausot Jūsu biznesa vajadzības un konsultējot par būtiskiem lēmumiem, mēs varam palīdzēt:

 • atrast Jums piemērotāko pieeju problēmu atrisināšanai;
 • nodrošināt Jūsu biznesa darbības nepārtrauktību;
 • uzraudzīt sadarbību ar pakalpojumu sniedzējiem Jūsu biznesam (t.sk., piegādātāji, ēku apsaimniekotāji, tehniskā servisa nodrošinātāji u.c.);
 • risināt visus aktuālos jautājumus pie mums, jo varam būt kā centrālais atbildības punkts.

Izstrādājam piedāvājumus gan jauniem uzņēmējiem, kuriem nepieciešams atbalsts biznesa idejas realizēšanā, gan esošiem uzņēmumiem, kuri vēlas sakārtot un mainīt biznesa vidi un uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti.

Piedāvājumā ietilpst:

 • Stratēģijas izstrāde un īstenošanas atbalsts,
 • Procesu pārvaldība,
 • Finanšu uzskaites vadība,
 • Investīciju piesaiste,
 • Informācijas sistēmas pārvaldība,
 • Zīmolvedības un mārketinga pārvaldība,
 • Juridisko risku vadība,
 • Personālvadības pakalpojumi.

Izvērtējot Jūsu vajadzības un vēlamo uzņēmuma attīstības virzienu, mēs piesaistīsim tos speciālistus, kas būs nepieciešami, lai attīstītu Jūsu biznesu.

Iesakām aplūkot arī: