Uzticiet IT infrastruktūras aprūpi mums, un Jūs varēsiet savu laiku un enerģiju veltīt tiešo biznesa pienākumu un mērķu sasniegšanai.

IT sistēmu uzraudzība un uzturēšana

IT sistēmu uzraudzība un uzturēšana ietver:

  • Jūsu IT sistēmu ikdienas uzraudzību, lai pārliecinātos, ka Jūsu darbiniekiem ir iespēja strādāt visās IT sistēmās bez pārtraukumiem un kļūdām;
  • regulāru datu drošības kontroli, lai nodrošinātu Jums svarīgas informācijas aizsardzību;
  • programmatūru atjaunošanu un citu labojumu veikšanu, kas nepieciešami, lai uzņēmums spētu attīstīties;
  • lietotāju piekļuves tiesību pārvaldību, kas pakārtota izmaiņām Jūsu uzņēmumā.

Ikdienas uzraudzība sniedz informāciju par IS stāvokli un notiekošajiem procesiem. Ievāktie statistiskie dati ļauj prognozēt un plānot uzlabojumus vai optimizācijas nepieciešamību.

Jūs iegūsiet speciālistu komandu, kas neatliekami un profesionāli spēj atrisināt dažāda rakstura IT problēmas. Pieteikto problēmu novēršanu iespējams veikt nekavējoties, attālināti pieslēdzoties lietotāja datoram, vai dodoties izbraukumā pie Jums.

Ikdienas lietotāju atbalsts

IT sistēmu uzraudzības un uzturēšanas pakalpojums ietver arī Lietotāju palīdzības dienesta (HelpDesk) pakalpojumu. Tas nozīmē, ka mūsu speciālisti nodrošinās Jums un Jūsu darbiniekiem atbalstu IT sistēmu lietošanā un ātrā laikā novērsīs jebkuras kļūmes, kas radušās Jūsu IT sistēmās.

Vienotais kontaktpunkts

Mēs varam koordinēt arī sadarbību ar citiem Jūsu IT infrastruktūras uzturēšanā iesaistītiem pakalpojumu sniedzējiem. Jums nav jāanalizē, kuram no daudziem pakalpojumu sniedzējiem zvanīt vai sūtīt pieteikumu. Jūs nododat pieteikumu mums – mēs kontrolēsim pieteikuma izpildi. Rezultātā Jums tiks sniegta atskaite par notiekošajiem procesiem saistībā ar IT sistēmām un biznesa funkcijām.

Ja Jums ir interese par IT infrastruktūras uzturēšanas pakalpojumu, tad zvaniet vai rakstiet mums.

Šo pakalpojumu jau izvēlējušies:

Intrac
Indutek
Scandicast
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera
SLO
Friedrich-Ebert-Stiftung

Iesakām aplūkot arī: