Katrs uzņēmums cenšas sasniegt augstākos rezultāts un kļūt par labāko savā jomā. Uzņēmumi, kuriem tas izdodas, spēj noturēt līdzsvaru starp izmaksu samazināšanu un efektivitātes pieaugumu. Tam nepieciešama spēcīga resursu plānošana gan stratēģiskā līmenī, gan operatīvām darbībām.

Uzņēmuma resursu pārvaldība

Ar uzņēmuma resursu pārvaldības tehnoloģiju palīdzību iespējams uzlabot uzņēmuma darbības efektivitāti:

  • Standartizējot un automatizējot biznesa procesu norisi;
  • Integrējot dažādas uzņēmumā jau lietotas programmas, lai nodrošinātu nepārtrauktu piekļuvi visai nepieciešamai informācijai vienuviet;
  • Nodrošinot dažāda veida analīzes iespējas kā atbalstu darbības plānošanai un lēmumu pieņemšanai.

Biznesa procesu automatizācija

Resursu pārvaldības risinājumi palielina uzņēmuma darbības efektivitāti galvenokārt ar biznesa procesu automatizāciju. Nereti manuāla procesu veikšana var būt sarežģīta un laikietilpīga, turklāt darbiniekiem ir iespējas nokļūdīties un palaist garām būtiskus procesu soļus. Ja vienu un to pašu procesu veic vairāki darbinieki, tad bieži vien arī rodas situācija, ka klientam veidojas nekonsekventa pieredze saņemot uzņēmuma pakalpojumus, jo tā tieši atkarīga no konkrētā darbinieka interpretācijas par procesa veikšanu. Lai nepieļautu šādas situācijas, uzņēmumi izvēlas ieviest uzņēmuma resursu pārvaldības risinājumu biznesa procesu standartizēšanai un paātrināšanai.

Pēc resursu pārvaldības risinājumu ieviešanas, procesu standartizēšanas un efektivitātes uzlabošanas, tiek iegūts, ka procesi vienmēr tiek realizēti pareizi, turklāt vadītājs operatīvi var saņemt informāciju par jebkādā nepilnībām un pieņemt uz faktiem balstītus lēmumus.

Standartizēts vai pielāgots uzņēmuma resursu pārvaldības risinājums

Neskatoties uz to, ka resursu pārvaldības risinājumi parasti paredzēti visai standartizētiem procesiem, divi uzņēmumi nekad nestrādās pilnīgi vienādi, tādēļ vienmēr nepieciešams veikt lielākas vai mazākas korekcijas. Inteliģentu resursu pārvaldības risinājumu izstrādātāji parasti jau ir paredzējuši  šādu pielāgošanas nepieciešamību un piedāvā savus produktus modulārā veidā, kur klients var izvēlēties to funkcionalitāti, kas nepieciešama. Nereti ir iespējas ne tikai pielāgot risinājumu uzņēmuma vajadzībām, bet pat katram gala lietotājam pielāgot rīka lietošanu savām ērtībām.

Pieņemamas izmaksas, arī maziem un vidējiem uzņēmumiem

Pasaulē arvien vairāk pieaug pieprasījums pēc resursu pārvaldības risinājumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, turklāt prasība ir izmantot pilnu funkcionalitāti, kas ir pielāgojama uzņēmuma specifiskajai darbībai, vienlaikus nodrošinot to pa cenu, kas mazam vai vidējam uzņēmumam ir pieņemama un drīz vien atmaksājas.

Rezultātā arvien biežāk izstrādātāji piedāvā risinājumus, kas ir pieejami un izdevīgi nelieliem uzņēmumiem. Dažkārt pat sastopami tādi resursu pārvaldības risinājumi, kuru standarta funkcionalitāte pieejama bez maksas, taču par papildus samaksu iespējams iegūt arī īpašu pielāgošanu biznesa vajadzībām.

Iespējas ir plašas, un mēs varam jums palīdzēt piemeklēt un ieviest tieši to risinājumu, kas jūsu biznesa vajadzībām atbildīs vislabāk. Piezvaniet mums, lai sarunātu prezentāciju, vai uzziniet vairāk par mūsu pakalpojumu – Risinājumu izvērtēšana un atlase.

Iesakām aplūkot arī: