Jūsu IT sistēmas aizsardzību nodrošina drošības risinājumu profesionāla un prasmīga izvēle un ieviešana.

Drošības risinājumi

IT sistēmu drošības risinājumu ieviešanas rezultātā Jūs iegūsiet:

  • Pārliecība par informācijas aizsardzību, ka uzņēmumam svarīga informācija ir pieejama tikai tiem, kam tas ir vajadzīgs;
  • Apzinātus un novērstus riskus par uzņēmumu datu drošību: uzlabota lietotāju kontu un lietotāju tiesību vadība;
  • Drošības incidentu izskaušana un izvairīšanās no to izraisītajiem zaudējumiem.

Lai konstatētu, kādi IT drošības risinājumi Jums ir nepieciešami un ir vispiemērotākie, mēs veiksim IT drošības pārbaudi.

Populārākie IT drošības risinājumi:

  • Piekļuves tiesību pārvaldība ļauj novērst drošības incidentus un izvairīties no to izraisītajiem zaudējumiem, kā arī dod iespēju analizēt nesankcionētas aktivitātes datortīklā.
  • Datu noplūdes novēršanas risinājumi veic biznesam kritisko datu identificēšanu un uzraudzību, analizējot šo datu lietošanu, pārvietošanu un saglabāšanu.
  • Lietotāju aktivitāšu uzraudzība ir iespēja automātiski un netraucēti ievākt datus par datorlietotāju darbībām, lai rezultātā uzlabotu darba ražīgumu un nodrošinātos pret sensitīvas informācijas noplūdēm.

Iesakām aplūkot arī: