Lai izvairītos no nepatīkamiem incidentiem ar informācijas "noplūdi", nodrošinieties jau laikus ar piekļuves tiesību dažādošanu.

Nestrukturēto datu pārvaldība, piekļuves tiesību kontrole

Identifikācija un piekļuves pārvaldība (lietotāju kontu, tiesību, politiku vadība) ļauj novērst drošības incidentus un izvairīties no to izraisītajiem zaudējumiem. Tādā veidā varat analizēt nesankcionētas aktivitātēs datortīklā: autentificēt, pilnvarot un pārbaudīt savus IT sistēmu lietotājus un to darbības IS.

Šāda informācijas aizsardzība dod pārliecību, ka ar uzņēmumam svarīgiem datiem strādā tikai tie cilvēki, kuriem ir šādas tiesības, un neviens nesankcionēti nevar kopēt, pavairot, dzēst nozīmīgus datus. Iespējamās darbības un piekļuves tiesības ir stingri reglamentētas un drošas.

Problēmas rodas informācijas trūkuma dēļ

Esošajās sistēmās piekļuves tiesību piešķiršanas procedūras parasti tiek definētas manuāli. Parasti to veic darbinieki, kuriem ne vienmēr ir pieejami precīzi dati par katras informācijas reālo nozīmi, līdz ar to ne vienmēr ir iespēja izvērtēt informācijas izmantošanas leģitimitāti. Tāpat šo procesu apgrūtina biežās izmaiņas darbinieku pienākumos un pašos dokumentos uz servera, kā rezultātā piekļuves tiesību optimizācijas uzdevums tiek padarīts praktiski neiespējams pat lielam speciālistu štatam. Tā rezultātā uzņēmuma sensitīvo datu pārvaldība kļūst maz efektīva un dārga, turklāt pastāv lielāks risks svarīgas informācijas noplūdei un nepiemērotai vai pat prettiesiskai izmantošanai.

Moderni risinājumi piekļuves tiesību pārvaldībai

Lai lietotāju piekļuves tiesību kontroli padarītu ātrāku, efektīvāku un vieglāku, tiek piedāvāti risinājumi, kas konsolidē informāciju par lietotājiem, lietotāju grupām, datiem un piekļuves tiesībām, kā arī piekļuves pieprasījumiem. Iegūto informāciju iespējams apkopot pārskatāmā un viegli pārvaldāmā informācijas kopā, kas atklāj detalizētu priekšstatu par to, kādas tiesības piešķiramas katram lietotājam. Informācijas apkopojums, ko piedāvā piekļuves tiesību pārvaldības risinājums, sevī ietver informāciju par to, kuram ir piekļuves tiesības mapei/failam un kādas tās ir (tikai lasīt, izveidot, manīt u.t.t.), kā arī ir iespējams noteikt, kad šīs tiesības tika piešķirtas vai no kurienes pārmantotas.

Kā tas darbojas

Izmantojot mūsdienīgu risinājumu, iespējams iegūt detalizētu pārskatu par lietotāju piekļuves pieprasījumiem jebkuram laika periodam, līdz pat katram failam. Ir iespēja saņemt pilnu atskaiti par failu izmantošanas biežumu, par veiktās operācijas tipu (atvēršana, dzēšana, piekļuves tiesību maiņa u.t.t.).

Piekļuves tiesību kontroles risinājumi nodrošina līdzekļus, lai ierobežotu nepamatotas vai pārmērīgi plašas piekļuves tiesības. Balstoties uz datu izmantošanas analīzi, produkts sniedz ieteikumus par to, kādas un kam piekļuves tiesības ir atbilstošas un kādas būtu jāierobežo. IT darbinieki var pārbaudīt programmas ieteikumus, virtuāli analizējot ieteikto izmaiņu sekas, vai nekavējoties piemērot ieteiktās izmaiņas dzīvē.

Iespējas un priekšrocības:

  • Pārskatāmība - augstāks līmenis informācijas drošībai: vienots priekšstats par lietotāju, grupu un datu, tostarp piekļuves tiesībām un to izcelsmi, saistību.
  • Piekļuves tiesību piešķiršanas adaptīvs mehānisms - automatizēta un pielāgojama piekļuves kontrole: precīzi ieteikumi, kā ierobežot cilvēku piekļuvi specifiskiem datiem, kas balstīti uz lietotāju uzvedības modeļiem un biznesa loģiku.
  • Datu  „īpašnieka” noteikšana -  IT operāciju un HelpDesk efektivitātes paaugstināšana: iespējamāko „īpašnieku” saraksta atainojums katrai dokumentu mapei (folderim).
  • Sensitīvo datu izmantošanas pārbaude - notikumu vēstures, par pieeju datiem, detalizēts žurnāls: pilna pārbaude par darbinieku piekļuvi datiem, detalizēti – līdz pat failam, kā arī iespēja automatizēt pārbaudes rezultātu izsūtīšanu uz noteiktu e-pasta adresi pēc izvēlētā grafika.
  • Trauksme – trauksmes signāls attiecībā uz definētām darbībām tīklā.

Iesakām aplūkot arī: