Izvairieties no datu zudumiem, IT sistēmu dīkstāves un citām apgrūtinošām sistēmu problēmām, laicīgi parūpējoties par sistēmu drošību un darbības nepārtrauktību.

Virtualizācija

Katras organizācijas IT sistēmas apdraud dažādas problēmas, tai skaitā programmatūras kļūdas, pašas aparatūras bojājumi u.c. Daudzām organizācijām darbības nepārtrauktība ir kļuvusi par vienu no galvenajiem priekšnosacījumiem - biznesa funkcijām, kas jānodrošina. Tādēļ, plānojot IT infrastruktūras attīstības stratēģiju, nepieciešams izprast darbības nepārtrauktības un darbības atjaunošanas stratēģiju ieviešanas svarīgumu uzņēmumā.

Izmantojot virtuālo infrastruktūru jūsu IT IS spēs uzlabot visus nepārtrauktības rādītājus:

  • ievērojami samazināt IS dīkstāvi un pat pilnībā izslēgt to;
  • izmantot vienkāršotus un viegli atkārtojamus procesus nepārtrauktības risinājumu ieviešanai – līdz pat pilnīgai automatizācijai;
  • ieviest ātrākas un drošākas datu atjaunošanas procedūras ar mazākām izmaksām.

Papildus tam virtualizācijas ieviešana ļaus samazināt iekšējās IT izmaksas, jo iespējams optimizēt serveru infrastruktūras apjomus un to energopatēriņu. Rezultātā Jūsu IT IS kļūs elastīga un nākotnē ļaus plānot IS resursus, nepalielinot serveru skaitu.

Iesakām aplūkot arī: